Przebieg leczenia

Psychoterapia indywidualna obejmuje spotkania o częstotliwości 2 razy w tygodniu.
Przed podjęciem właściwej psychoterapii Pacjenci przechodzą spotkania konsultacyjne służące postawieniu diagnozy psychodynamicznej i określeniu warunków koniecznych do podjęcia terapii.

Poza spotkaniami indywidualnymi proponujemy też na etapie wstępnym spotkania z rodziną pacjenta (jeśli jest taka potrzeba) i konsultacje z innymi specjalistami w zależności od rodzaju przejawianych problemów (psychiatra, terapeuta uzależnień, dietetyk, internista).

Części pacjentów proponujemy też indywidualną  psychoterapię  wspierającą, grupowe formy pracy takie jak grupa wsparcia (grupa poszpitalna), czy inne bardziej behawioralno-poznawcze grupowe formy pracy  skierowane na poradzenie sobie z objawami przed rozpoczęciem terapii indywidualnej.

Zrzut ekranu 2015-11-14 15.51.34

Krok 1.

Pacjent spotyka się z psychoterapeutą od 2 do 4 razy podczas konsultacji indywidualnych w celu postawienia diagnozy psychodynamicznej.

W procesie diagnostycznym, na prośbę terapeuty, czasami uczestniczy rodzina pacjenta aby umożliwić zebranie pełnego zestawu wiarygodnych informacji o pacjencie.

Na tym etapie istnieje może zaistnieć konieczność odbycia konsultacji specjalistycznych u:

  • specjalisty lekarza psychiatry dla dorosłych,
  • specjalisty lekarza psychiatry dla dzieci i młodzieży,
  • specjalisty terapii uzależnień,
  • dietetyka.

Konsultacje odbywają się w Ambulatorium.

W przypadku m.in. zaburzeń jedzenia prowadzimy także ścisłą współpracę ze specjalistą endokrynologiem i lekarzem rodzinnym pacjenta (po otrzymaniu zgody).

Krok 2.

Po konsultacjach diagnostycznych następują 2-3 sesje, w czasie których psychoterapeuta omawia z pacjentem diagnozę zaburzeń pacjenta, zawiera kontrakt i przedstawia ramy i plan leczenia. Omówieniu podlegają obowiązki pacjenta w procesie terapii i obowiązki terapeuty. Określone są również zagrożenia dla leczenia.

Krok 3.

Terapia indywidualna metodą TFP (Transference-Focused Psychotherapy – Psychoterapia skoncentrowana na przeniesieniu) odbywa się 2 razy w tygodniu.

Podczas psychoterapii indywidualnej pacjent może równolegle korzystać z farmakoterapii i leczenia uzupełniającego oferowanego przez innych specjalistów, w tym: lekarza psychiatrę,  specjalistę terapii uzależnień, dietetyka. Cały proces terapeutyczny odbywa się w Ambulatorium.

W zależności od specyficznych objawów i rodzaju zaburzeń pacjent może zostać skierowany przez swojego terapeutę do udziału w grupach terapeutycznych i treningach behawioralno-poznawczych prowadzonych w Ambulatorium. Są to między innymi:

  • grupa wsparcia i psychoedukacji dla osób z zaburzeniami jedzenia,
  • grupa radzenia sobie z impulsywnymi odreagowaniami,
  • cykl spotkań psychoedukacyjnych służących abstynencji, kontrolowania napadów złości czy samookaleczeń.

Krok 4.

W trakcie prowadzenia psychoterapii indywidualnej, zwłaszcza dotyczącej nieletnich, konieczne jest zaangażowanie się w proces leczenia najbliższej rodziny pacjenta. Terapeuta czasami zaprasza na sesję rodzinę, w celu omówienia ważnych aspektów leczenia.

W Ambulatorium prowadzimy też warsztaty i grupy dla rodziców, współmałżonków i partnerów pacjentów.