Jak wygląda pierwsza wizyta u Psychoterapeuty?

Rozmowa wstępna

Pierwsza konsultacja

N

Właściwa terapia

O Nas

Ośrodek Terapii Psychodynamicznej  Beata Hawryłko – Zygmunt, Agnieszka Nowak, Magdalena Piotrkowska S.C. powstał w wyniku połączenia istniejących od wielu lat na rynku lubelskim działalności gospodrczych w obszarze usług psychologiczno – psychoterapeutycznych leczniczych i szkoleniowych. Celem stworzenia filii Ośrodka Terapii Psychodynamicznej jest rozszerzenie oferty poprzez  wykorzystanie dotychczasowego doświadczenia i zaoferowanie wielospecjalistycznej pomocy w zakresie zdrowia psychicznego. Celem jest stworzenie miejsca oferującego kompleksowy system opieki psychoterapeutycznej- psychiatryczno  dla dzieci i młodzieży i ich rodzin.

Oferta skierowana jest dla dzieci i młodzieży i ich rodzin potrzebujących leczenia różnorodnych zaburzeń emocjonalnych i społecznych. Zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży są diagnozowane na coraz wcześniejszym etapie rozwoju, a ich skala w ostatnich latach stale wzrasta. Pojawiają się nowe przejawy trudności i zaburzeń wobec których państwowy system opieki w tym obszarze jest niewystarczający i rodzice szukają pomocy w sektorze prywatnym.  Typowe niegdyś objawy neurotyczne, lękowe, z którymi zazwyczaj zgłaszali się pacjenci od kilkunastu lat są wypierane przez objawy związane z ciałem – samouszkodzenia , zaburzenia jedzenia, uzależnienia , tendencje samobójcze, alienację społeczną. System  leczenia takich zaburzeń wymaga sztywnych ram i struktury, opartej na prawidłowej diagnozie , specyficznych strategii, taktyk i technik . Taka możliwość pomocy oparta jest o psychodynamiczną teorię leczenia  zaburzeń osobowości. Nasz zespół od wielu lat uczy się i pracuje w amerykańskim modelu pracy TFP. Oferta nasza jest odpowiedzią na istniejące na rynku lubelskich usług psychologicznych duże  zapotrzebowanie .Wieloletnie doświadczenie wspólniczek i dysponowanie zespołem wyszkolonej kadry gwarantuje zaoferowanie usługi spełniającej wysokie  standardy merytoryczne, które są innowacyjne i konkurencyjne wobec innych podmiotów działających na rynku. Proponowany pacjentom spójny system pomocy, który stwarzając określone warunki uwzględniający specyfikę ich trudności umożliwia im większa szanse na utrzymanie się w procesie terapii i pozwala na stopniowe zmiany struktur psychicznych i stylu funkcjonowania. 

Omawiany model pracy wymaga specjalistycznej diagnozy i konsultacji z licznymi specjalistami ( psychiatra, dietetyk, specjalista terapii uzależnień ) i superwizji ,co ma miejsce  w naszym Ośrodku. Cały zespół jest wykształcony w jednolitym spójnym nurcie psychoterapii i stale podlega  superwizjiu superwizorów w Polsce jak również za granicą .

Metody leczenia

Istnieje kilka metod leczenia zaburzeń osobowości, których skuteczność potwierdziła nauka.

Ambulatorium leczenia zaburzeń osobowości oferuje kompleksową psychoterapię w paradygmacie psychodynamicznym, w oparciu o zastosowanie terapii skoncentrowanej na przeniesieniu (TFP).

Jak działa terapia TFP i na jakiego typu zmianę jest nastawiona?

Podobnie jak większość metod leczenia zaburzeń osobowości TFP (Transference-Focused Therapy ? terapia skoncentrowana na przeniesieniu) jest terapią długoterminową. Dostarcza ona bardziej wszechstronnego rozumienia zaburzeń niż model lub leczenie skupione na objawach czy też zachowaniach. Pozwala na zrozumienie istoty problemów pacjentów, opierając się na głębokiej strukturze osobowości, która decyduje o doświadczaniu przez osobę siebie i innych.

W przeciwieństwie do metod zorientowanych bardziej behawioralnie, TFP stawia sobie za cel zmianę zarówno leżącej u podłoża zaburzenia struktury osobowości, jak i zmianę zachowania. Jeśli leczenie ma powodzenie w integrowaniu rozszczepień w pacjencie i pofragmentowanych wewnętrznych struktur, pacjent taki może doświadczać nie tylko zmiany symptomatologicznej, takiej jak zmniejszenie zachowań o charakterze acting-out, ale również zmieni się w zakresie sposobu doświadczania siebie i relacji z innymi. Prowadzi to do bardziej satysfakcjonującego przeżywania rzeczywistości.

Skontaktuj się

Jeśli chcesz zadać pytanie lub umówić się na spotkanie zachęcam do kontaktu.

Cennik

Psychoterapia dzieci i młodzieży – 130-150 zł

Konsultacja ambulatoryjna (rodziny)  – 200 zł

+48 607 999 361

Adres gabinetu

ul. Głęboka 10-12/34

20-612 Lublin

kontakt@osrodek-psychoterapii.pl